Help us vote 10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo – Michael A. Soupios, Panos Mourdoukoutas Các kỹ năng và kinh nghiệm có thể đưa bạn lên vị trí lãnh đạo, nhưng chúng không thể khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo đích thực. Năng lực lãnh đạo…

chi tiết
Help us vote

10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo – Michael A. Soupios, Panos Mourdoukoutas

Các kỹ năng và kinh nghiệm có thể đưa bạn lên vị trí lãnh đạo, nhưng chúng không thể khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo đích thực.

Năng lực lãnh đạo đến từ bên trong, nên các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thường tự vấn mình trước khi giải quyết các sự việc bên ngoài. Để nhấn mạnh quan điểm này, cuốn sách 10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo khảo sát ý tưởng của Aristotle, Heraclitus, Sophocles, Hesiod… và các tư tưởng gia khác, nhằm chắt lọc sự tinh tuý của năng lực lãnh đạo đích thực.

Sách 10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để nắm bắt mỗi ý tưởng và áp dụng nó vào các thách thức ở nơi làm việc. Như Aristotle đã hướng dẫn Alexander Đại Đế, bạn cũng sẽ học được điều tương tự để chinh phục mọi khó khăn.

Related posts

Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài

iSách

Một Đời Thương Thuyết

iSách

Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Và Tiếp Thị

iSách