Help us vote 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh và Cuộc Sống – Ngọc Bích 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh và Cuộc Sống – Ba mươi sáu kế là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí…

chi tiết
Help us vote

36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh và Cuộc Sống – Ngọc Bích

36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh và Cuộc Sống – Ba mươi sáu kế là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí tuệ của Trung Hoa cổ đại.

Trải qua quá trình biến đổi và phát triển của lịch sử tư tưởng, mưu lược của Ba mươi sáu kế đã thâm nhập một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: chính trị, ngoại giao, kinh tế… Và trở thành tài sản trí tuệ được mọi người thừa nhận.

Trong lĩnh vực kinh tế, buôn bán thương phẩm, kinh doanh từng giờ, từng phút phải đối mặt với thách thức cạnh tranh và khuynh hướng khốc liệt hóa của cạnh tranh thị trường là tồn tại và phát triển tất yếu của thương trường nên mới có câu: “Thương trường là chiến trường”.

Cuốn sách 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh và Cuộc Sống đã tổng kết một cách sâu sắc, độc đáo, hệ thống hóa, sinh động hóa những tri thức kinh điển áp dụng trong kinh doanh hiện đại với nội dung sáng rõ, dễ hiểu và đại chúng.

Related posts

Luyện Trí Não – 60 Ngày Cải Thiện Trí Não

iSách

Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng (2016)

iSách

Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn

iSách