Help us vote 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học – Quý Long, Kim Thư Nội dung cuốn sách kinh tế 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học bao gồm những nội dung chính sau: Phần I. Giải…

chi tiết
Help us vote

552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học – Quý Long, Kim Thư

Nội dung cuốn sách kinh tế 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học

Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học

Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học

Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp các tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiền lương và các khoản phụ cấp khác đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Phần VIII.Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012).

Related posts

Xấu Thế Nào Đẹp Ra Sao – Bí Kíp Thẩm Định Thiết Kế Trong Marketing

iSách

Những Quy Tắc Trong Công Việc

iSách

Bánh Răng Khởi Nghiệp – Đường Đến Thành Công

iSách