Nội dung7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng – Bill George7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng gồm: Help us vote 7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng – Bill George 7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng giải thích lý do tại sao có nhiều…

chi tiết
Help us vote

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng – Bill George

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng giải thích lý do tại sao có nhiều nhà lãnh đạo lại thất bại khi gặp khủng hoảng trong khi các nhà lãnh đạo khác biến nó thành cơ hội và hướng dẫn bạn cách ứng dụng những bài học đó trong khủng hoảng như thế nào cho hiệu quả.

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng gồm:

Đối diện với thực tế

Đừng trở thành một tập bản đồ

Tìm kiếm nguyên nhân sâu xa

Hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình cam go

Đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng thích hợp

Bạn đang ở một vị trí nổi bật

Tập trung vào chiến thắng.

Related posts

10 Khoảnh Khắc Thành Bại Trong Sự Nghiệp

iSách

Kinh Tế Học Hài Hước

iSách

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo

iSách