Ánh Sáng Trên Đường Đạo4 (80%) 1 vote[s] Ánh Sáng Trên Đường Đạo – Swami Muktananda Ánh Sáng Trên Đường Đạo – Các khảo luận này nằm trong số những bài viết đầu tiên của bậc thầy tâm linh vĩ đại Swami Muktananda, được công bố lần đầu tiên vào…

chi tiết
Ánh Sáng Trên Đường Đạo
4 (80%) 1 vote[s]

Ánh Sáng Trên Đường Đạo – Swami Muktananda

Ánh Sáng Trên Đường Đạo – Các khảo luận này nằm trong số những bài viết đầu tiên của bậc thầy tâm linh vĩ đại Swami Muktananda, được công bố lần đầu tiên vào thập niên 1970. Ở thời điểm đó, người ta rất hiếm tìm được những sách vở trong các ngôn ngữ phương Tây thảo luận công khai về sự thức tỉnh tâm linh, cốt lõi của con đường tu tập cổ xưa là phép thiền định của dòng truyền thừa Du già Tất đạt.

Bằng cách trích dẫn rất nhiều kinh văn, Swami Muktananda đề cập đến nhiều vấn đề trong Ánh Sáng Trên Đường Đạo, bao gồm bản chất của ân điển, mối quan hệ giữa chân sư với đệ tử, khoa học về chân ngôn, việc đánh thức năng lượng hỏa xà (kundalinī) và trải nghiệm của lòng sùng kính. Tất cả đều từ tầm nhìn đạt ngộ sâu xa của ông.

Related posts

Tự tin sáng tạo

iSách

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 7 Tuổi

iSách

Nói Lời Bạc Được Việc Vàng

iSách