Help us vote Ba Giai Tú Xuất – Dân Gian Ba Giai Tú Xuất Cặp bài trùng Ba Giai và Tú Xuất đã để lại rất nhiều giai thoại về các chuyện nghịch ngợm. Dân gian đồn rằng hai ông bỡn cợt không chừa một ai, từ quan tổng đốc,…

chi tiết
Help us vote

Ba Giai Tú Xuất – Dân Gian

Ba Giai Tú Xuất

Cặp bài trùng Ba Giai và Tú Xuất đã để lại rất nhiều giai thoại về các chuyện nghịch ngợm.

Dân gian đồn rằng hai ông bỡn cợt không chừa một ai, từ quan tổng đốc, tri phủ, tri huyện, chánh tổng lý hương, hào lý ở địa phương đến những người buôn bán ở chợ tỉnh chợ quê. Hễ cứ thấy họ nghênh ngang cậy tiền, cậy quyền thế để ức hiếp kẻ khác yếu hơn mình, ngứa mắt là hai ông chọc ghẹo gây cười để làm nhục họ cho bõ ghét…

Qua đó Ba Giai – Tú Xuất đã làm nên một hiện tượng độc đáo của văn học Việt Nam còn được bạn đọc truyền tụng và yêu mến đến nay.

Related posts

Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập

iSách

Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa

iSách

Harry Potter Và Hoàng Tử Lai

iSách