Help us vote Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm – Nic Peeling Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm Cuốn sách này đề cập đến những năng lực mà một nhà quản lý cần có, đó là:…

chi tiết
Help us vote

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm – Nic Peeling

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Cuốn sách này đề cập đến những năng lực mà một nhà quản lý cần có, đó là:

Quản lý con người: Làm thế nào bạn biết chắc được rằng mình đã giải quyết hợp lý mọi tình huống?
Khả năng lãnh đạo: Cần phải làm gì để được mọi người nhìn nhận vừa với tư cách một người lãnh đạo vừa với tư cách một nhà quản lý.

Văn hoá: Làm thế nào để duy trì và phát huy bản sắc văn hoá tập thể

Quản lý những người ở những cương vị khác nhau: Làm thế nào có thể quản lý được những người ở những vị trí khác nhau?

Cơ cấu tổ chức: Làm sao đối phó được với những áp lực đó?

Quản lý hoạt động kinh doanh: Có những nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh nào hữu ích, có thể áp dụng được không?

Ứng xử với cả tổ chức: Cách giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ là gì?

Khoảng cách giữa biết – nói – làm: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành quản lý?

Related posts

Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm

iSách

50 Tác Phẩm Kinh Điển Về Sự Thành Công (2011)

iSách

Cẩm Nang Kinh Doanh – Các Kỹ Năng Marketing Hiệu Quả

iSách