Help us vote Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình – Quý Long, Kim Thư Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau: Phần 1: Những Cựu Chiến Binh Làm Kinh Tế Và…

chi tiết
Help us vote

Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình – Quý Long, Kim Thư

Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình

Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:

Phần 1: Những Cựu Chiến Binh Làm Kinh Tế Và Bí Quyết Để Trở Thành Doanh Nhân.

Chương 1. Khi những cựu chiến binh làm kinh tế.

Chương 2. Bí quyết để trở thành doanh nhân.

Chương 3. Phát huy vai trò của doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phần 2: Dấu Ấn Của Những Người Lính Trên Lĩnh Vực Kinh Tế.

Chương 1. Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Chương 2. Những thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi.

Chương 3. Những doanh nhân quân đội.

Phần 3: Tỏa Sáng Doanh Nhân Việt Nam.

Chương 1. Trương Gia Bình – Doanh nhân số 1 của làng công nghệ.

Chương 2. Đoàn Nguyên Đức – Doanh nhân đa tài.

Chương 3. Lê Phước Vũ – Doanh nhân nhà Phật

Related posts

Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng

iSách

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

iSách

Xây Dựng Một Nhóm Kinh Doanh Thành Công

iSách