Help us vote Bảo Đại – Vị Vua Cuối Cùng Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam – Lý Nhân Phan Thứ Lang Đây là một cuốn sách tư liệu viết về Bảo Đại, nhưng vì Bảo Đại là dòng Nguyễn Phúc tộc nên cuốn sách có nhắc đến mấy…

chi tiết
Help us vote

Bảo Đại – Vị Vua Cuối Cùng Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam – Lý Nhân Phan Thứ Lang

Đây là một cuốn sách tư liệu viết về Bảo Đại, nhưng vì Bảo Đại là dòng Nguyễn Phúc tộc nên cuốn sách có nhắc đến mấy vua tiền nhiệm như Minh Mạng, Khải Định – hai vị vua có nhiều liên quan của triều Nguyễn mà dân Việt trước đây đã chê nhiều hơn khen.

Đây không phải một quyển sử viết về triều Nguyễn và Bảo Đại mà chỉ là một tập bút ký tư liệu kể về ông vua nổi danh triều Nguyễn với những chuyện vui buồn, lúc lên voi, lúc xuống ngựa…

Sách gồm những nội dung sau:
Lời nói đầu

Bảo Đại thuộc hệ nào?

Vĩnh Thuỵ con ai?

Đông cung hoàng thái tử Vĩnh Thuỵ

Vĩnh Thuỵ kế nghiệp

Lễ an táng vua Khải Định…

Hoàng đế bị sa hố

Bầy voi của Bảo Đại

Bảo Đại “vi hành” Sài Gòn

Bỏ Tây núp Nhật

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Related posts

54 Vị Hoàng Đế Việt Nam

iSách

Napoleon Đại đế

iSách

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945)

iSách