Help us vote Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế – Minh Châu Tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn ít biết của những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc biệt của các vua chúa bao giờ cũng hấp dẫn và lôi kéo không ít…

chi tiết
Help us vote

Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế – Minh Châu

Tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn ít biết của những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc biệt của các vua chúa bao giờ cũng hấp dẫn và lôi kéo không ít người ở mọi thời đại.
Quyển sách Bí Sử Vương Triều: Bi Kịch Của Hoàng Đế đề cập đến những bí ẩn liên quan đến số phận các bậc vua chúa, hoàng hậu, công chúa… trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới.
Đã có nhiều sự kiện, nhân vật đã được nói đến trong chính sử mà nhiều người đã biết, nên sách chỉ tập trung khai thác những gì chính sử không đề cập hoặc rất sơ lược. Sách chủ yếu tập trung về các số phận, nhân vật lịch sử bị mất tích, bị chết, nhiều vụ án còn chứa nhiều nghi vấn, do hạn chế của lịch sử, của thời gian đến nay vẫn chưa được làm rõ.
Nội dung sách bao gồm các chương:
Chương 1: Chuyện lạ cung vua, phủ chúa
Chương 2: Bi kịch tình ái vua chúa
Chương 3: Những cái chết thảm
Chương 4: Những nghi án kỳ lạ
Chương 5: Bài học ngàn vàng

Related posts

Napoleon Đại đế

iSách

Cổ Học Tinh Hoa

iSách

Sử Việt – 12 Khúc Tráng Ca

iSách