Help us vote Ca Dao – Tục Ngữ – Thành Ngữ Việt Nam – Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa Ca Dao – Tục Ngữ – Thành Ngữ Việt Nam Văn học dân gian là vốn quý của dân tộc, góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hóa…

chi tiết
Help us vote

Ca Dao – Tục Ngữ – Thành Ngữ Việt Nam – Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa

Ca Dao – Tục Ngữ – Thành Ngữ Việt Nam

Văn học dân gian là vốn quý của dân tộc, góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hóa nhân loại.

3500 câu cao dao, thành ngữ, tục ngữ trong tập sách này phản ánh khá phong phú và sinh động về thực trạng xã hội phong kiến Việt Nam: Những sự kiện lịch sử, những yếu tố đời sống con người, phong tục tập quán, tình yêu hôn nhân, mãnh lực của đồng tiền, địa vị…và ngay cả những vấn đề nhạy cảm có tính đả phá, lên án tệ nạn xã hội, gia huấn và luân lý với mong muốn xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Related posts

Đi Qua Miền Cỏ Thơm

iSách

Chúa Đá Zaggla (Tập 1) – Tộc Người Ánh Sáng

iSách

Cửa Tiệm Thời Gian

iSách