Help us vote Ca Dao – Tục Ngữ Việt Nam – Nguyễn Hoàng Phương Ca Dao – Tục Ngữ Việt Nam Trong nền văn học của dân tộc, chúng ta có thể thấy phần văn hóa bình dân chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của…

chi tiết
Help us vote

Ca Dao – Tục Ngữ Việt Nam – Nguyễn Hoàng Phương

Ca Dao – Tục Ngữ Việt Nam

Trong nền văn học của dân tộc, chúng ta có thể thấy phần văn hóa bình dân chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong đó, ca dao, tục ngữ là một bộ phận hết sức trọng yếu, cho nên việc nghiên cứu chúng là cần thiết.

Trong loại hình ca dao, những bài, những câu nói về trai gái hoặc vợ chồng chiếm phần đa số. Chưa kể đến cái hay, chỉ nói đến cái nhiều cũng đủ cho ta thấy chỗ đặc sắc của chúng rồi.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần sau:

A. Ca dao

B. Tục ngữ

Related posts

Biển Bạc

iSách

Ai Đó Dõi Theo Em

iSách

Đi Qua Đủ Thương Tổn, Lòng Tự Biết An Yên

iSách