Help us vote Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công – Nguyễn Hoàng Tuấn Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công Quyển sách sẽ là một công cụ rất quý giá hỗ trợ cho các nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm nhân tài, là một nguồn hỗ…

chi tiết
Help us vote

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công – Nguyễn Hoàng Tuấn

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công

Quyển sách sẽ là một công cụ rất quý giá hỗ trợ cho các nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm nhân tài, là một nguồn hỗ trợ nhân sự rất lớn cho các công ty và doanh nghiệp, và đặc biệt là mang đến cho đất nước những con người thật sự ưu tú.

Sách gồm 6 chương, trình bày rất nhiều chiến lược để giúp các chuyên gia nguồn nhân lực, các giám đốc và trưởng phòng nhân sự tuyển dụng thành công các nhân viên thật sự xuất sắc cho công ty của mình.

Related posts

7 Ngày Khởi Nghiệp

iSách

Ra Và Thực Thi Quyết Định

iSách

Dạy Con Làm Giàu – Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu

iSách