Help us vote Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo – 24 Bài Học Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất – Nhiều Tác Giả Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo – 24 Bài Học Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Điều gì đã tạo nên…

chi tiết
Help us vote

Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo – 24 Bài Học Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất – Nhiều Tác Giả

Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo – 24 Bài Học Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất

Điều gì đã tạo nên một nhà lãnh đạo tuyệt vời? Hàng ngàn nhân viên ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã được hỏi chỉ một câu hỏi đơn giản đó. Những câu trả lời hay nhất của họ đã được tập hợp trong cuốn Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo. Cuốn cẩm nang này tập hợp 24 khả năng và những lời khuyên được xem là thiết yếu để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và kiệt xuất.

Hãy để Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo giới thiệu cho bạn những yêu cầu để lãnh đạo hiệu quả, sau đó cung cấp cho bạn một chương trình mang tính hệ thống để bạn nắm bắt, phát triển và áp dụng những kỹ năng này.

Related posts

Mã Vân – Triết Lý Sống Của Tôi

iSách

CEO Lệch Chuẩn

iSách

Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn

iSách