Help us vote Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực…

chi tiết
Help us vote

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên – Harvard Business Essentials

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên

Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới với bề dày hoạt động trên 370 năm.

Quản lý hiệu suất làm việc là một hệ thống bao gồm nhiều hoạt động như thiết lập mục tiêu, theo dõi những sự thay đổi, huấn luyện, khích lệ, đánh giá và phát triển nhân viên. Cuốn sách tập trung chủ yếu vào những vấn đề này, đồng thời giúp bạn có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ một nhà quản lý:

– Tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược

– Thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên

– Những yếu tố đem lại hiệu suất làm việc cao

– Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên

– Đối phó với những thách thức khi quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Related posts

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

iSách

Sự Nghiệp Là Một Trò Chơi

iSách

Leadership On The Line – Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt

iSách