Help us vote Cao Bá Nhạ – Chu Mạnh Trinh (Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XIX) – Bùi Thức Phước Cao Bá Nhạ – Chu Mạnh Trinh (Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XIX) Bộ sách Hồng Ân Tùng Thư với mục đích lưu truyền các tác phẩm truyện…

chi tiết
Help us vote

Cao Bá Nhạ – Chu Mạnh Trinh (Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XIX) – Bùi Thức Phước

Cao Bá Nhạ – Chu Mạnh Trinh (Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XIX)

Bộ sách Hồng Ân Tùng Thư với mục đích lưu truyền các tác phẩm truyện Nôm khuyết danh, và những tác gia văn học cổ điển dành cho các bạn trẻ đọc thêm để giữ gìn và phát huy những tinh túy của văn học Việt Nam, đồng thời hiểu biết thêm một số tiếng Nôm thường gặp trong thơ văn cổ. Rất hữu ích đối với các bạn sinh viên, học sinh và nhất là đối với những ai muốn tìm hiểu về văn học nước nhà.

Các quyển sách được biên soạn theo một cấu trúc thống nhất:

Bối cảnh lịch sử
Thân thế – sự nghiệp của tác giả
Ỷ kiến các nhà nghiên cứu – phê bình
Tổng luận
Tác phẩm, chú thích
Với cấu trúc tương đối có hệ thống, lời văn dễ hiểu,… nhóm biên soạn không chỉ cố gắng làm rõ nội dung của tác phẩm mà còn trình bày suy nghĩ của mình theo tư tưởng, tình cảm mới phù hợp với nhịp sống thời đại. Từ đó, bạn đọc có thể chắt lọc, giữ lại giá trị tinh thần và dùng trong đời sống thường ngày như một kiến thức cần có.

Related posts

Bác Sĩ Zhivago

iSách

Ba Áng Mây Trôi Dạt Xứ Bèo

iSách

Cánh Cửa Thứ 4

iSách