Friday , 22 March 2019
Home » Case Study

Case Study

Case Study – Câu chuyện thành công – Bài học thành công áp dụng trong cuộc sống. Những bài học thành công và bí quyết thành công của những thương hiệu lớn nhất thế giới.

Disney và bài học marketing vô giá

Disney và bài học marketing vô giá

Benjamin Franklin từng có câu nói nổi tiếng: “Kể tôi nghe và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Để tôi cùng tham gia và tôi sẽ học hỏi”. Hẳn là những lời này có thể được ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống và trong kinh doanh. Với những người làm marketing, có thể nói những bộ phim Disney là những tác phẩm mà chúng ta có thể “tham gia” và học hỏi rất nhiều.

Read More »