Help us vote Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu – Nhóm tác giả Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu Chế Thắng phu nhân được vua Trần Duệ Tông sùng ái ban cho hiệu là Phù Dung. Bà đã có “Kê minh thập sách” nổi tiếng (10…

chi tiết
Help us vote

Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu – Nhóm tác giả

Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Chế Thắng phu nhân được vua Trần Duệ Tông sùng ái ban cho hiệu là Phù Dung. Bà đã có “Kê minh thập sách” nổi tiếng (10 điều khuyên của người vợ hiền) được nhà vua khen ngợi.Kế minh sách là một trong những áng văn được học giả đương đại nước ta suy tôn, xếp cùng những lời thiêng liêng oai hùng của Bà Trưng, Bà Triệu. “Kê minh thập sách” đang và sẽ đánh thức dậy trong chúng ta những minh triết, những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách tập hợp những bài viết công phu, đầy tâm huyết của một số nhà tri thức, nhà nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội khác nhau. Hy vọng, cuốn sách sẽ góp phần dựng lại chân dung của một vị Thánh mẫu đáng kính.

Related posts

Biểu Tượng Thất Truyền

iSách

Có Những Ngày Chẳng Biết Sẽ Về Đâu

iSách

Artbook Hoa Thiên Cốt

iSách