Help us vote Chữ Quốc Ngữ – Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ quốc ngữ, các nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu mới về chữ Quốc ngữ: Lịch sử hình thành và phát triển, vai…

chi tiết
Help us vote

Chữ Quốc Ngữ – Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang

Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ quốc ngữ, các nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu mới về chữ Quốc ngữ: Lịch sử hình thành và phát triển, vai trò là văn tự chính thức của người Việt, những đóng góp vào văn hóa Việt Nam, vấn đề cần trao đổi của Việt Ngữ, chuẩn mực chữ viết và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua chữ viết…

Related posts

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

iSách

Bản Hùng Ca Xuân 1975

iSách

Ảnh Hưởng Của Sức Mạnh Trên Biển Đối Với Lịch Sử, 1660 – 1783

iSách