Help us vote Chung Vô Diệm – Tô Chẩn Chung Vô Diệm – được mấy thế hệ độc giả nhiệt liệt hoan nghênh, người này đọc giới thiệu với người kia, kể lại cho người khác nghe, lan truyền rộng rãi, in sâu vào ký ức quần chúng. Chung Vô…

chi tiết
Help us vote

Chung Vô Diệm – Tô Chẩn

Chung Vô Diệm – được mấy thế hệ độc giả nhiệt liệt hoan nghênh, người này đọc giới thiệu với người kia, kể lại cho người khác nghe, lan truyền rộng rãi, in sâu vào ký ức quần chúng. Chung Vô Diệm (Bìa Cứng) còn được chuyển sang các loại hình nghệ thuật khác như phim, tuồng trở thành món ăn tinh thần rất thú vị. Người ta đem những điều đạo lý trong truyện bàn tán với nhau, khuyên dạy con cháu. Những bài học này có ý nghĩa tích cực và đã có tác dụng hay đối với xã hội.

Related posts

Điều Em Cần Chỉ Là Một Vòng Tay Ôm

iSách

Con Vịt Và Hai Người Đàn Bà

iSách

Đêm Đầu Tiên

iSách