Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Quản Trị Thương Hiệu - Lý Thuyết Và Thực Tiễn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn – TS. Bùi Văn Quang Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Từ trước đến nay, tài liệu về quản trị thương hiệu khá nhiều nhưng quy trình và cách thức xây dựng thương hiệu chưa rõ ràng nên các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi …

Read More »

Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng – TS Bùi văn Quang,Th.s Nguyễn Thị Thu Trang Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng Câu chuyện “Làm thế nào bán lược cho nhà Sư” đã trở nên phổ biến nhưng nếu chúng ta chưa biết gì khi nghe tình huống này sẽ cảm …

Read More »