Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

RIO Book 2: Nhận Diện Thương Hiệu – Những Điểm Chạm Thị Giác

RIO Book 2: Nhận Diện Thương Hiệu - Những Điểm Chạm Thị Giác ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

RIO Book 2: Nhận Diện Thương Hiệu – Những Điểm Chạm Thị Giác – Nhiều Tác Giả RIO Book 2: Nhận Diện Thương Hiệu – Những Điểm Chạm Thị Giác là cuốn sách đầu tiên chia sẻ với bạn về việc “Làm sao để sử dụng hệ thống hình ảnh nhận diện của thương hiệu cho thật đúng cách và …

Read More »

GAM7 No.5: Content – Nội Dung

GAM7 No.5: Content - Nội Dung ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

GAM7 No.5: Content – Nội Dung – GAM7 GAM7 No.5: Content – Nội Dung Content marketing từ lâu đã không còn là khái niệm xa lạ với marketer và những người làm truyền thông thương hiệu. Content xuất hiện ở khắp mọi nơi: bài post trên facebook, quảng cáo trong thang máy, tạp chí, newsletter hay tài liệu workshop đều …

Read More »

Gam7 Book No.6 Insight – Sự Thật Ngầm Hiểu

Gam7 Book No.6 Insight – Sự Thật Ngầm Hiểu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Gam7 Book No.6 Insight – Sự Thật Ngầm Hiểu – GAM7 Gam7 Book No.6 Insight – Sự Thật Ngầm Hiểu Insight – Sự thật ngầm hiểu không phải là những thông tin đơn thuần trên bề mặt mà nó là những suy nghĩ ẩn sâu bên trong khách hàng được đúc kết từ quá trình phân tích lâu dài và …

Read More »