Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Tỷ Phú Tình Cờ

Những Tỷ Phú Tình Cờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Tỷ Phú Tình Cờ – Johny Nguyễn Những Tỷ Phú Tình Cờ Cuốn sách tổng hợp và tóm tắt các góc nhìn, trăn trở, khó khăn, thành công, thất bại của những con người bình thường trên con đường xây dựng nên những công ty vĩ đại. Ít có cuốn sách nào cung cấp được một lượng lớn cảm …

Read More »