Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng – TS. Lê Vinh Danh Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật tư liệu chủ yếu qua Vụ Thông tin Nghiên cứu và Phát triển của Ngân hàng Trung …

Read More »

Tiền Tệ Ngân Hàng

Tiền Tệ Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiền Tệ Ngân Hàng – PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Tiền tệ Ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế tài chính ở Việt Nam. Tiền Tệ Ngân Hàng với nội dung bao gồm 9 chương được trình bày theo văn phong …

Read More »

Thị Trường Tài Chính

Thị Trường Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thị Trường Tài Chính – PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn Thị Trường Tài Chính Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế. Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị …

Read More »

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu – MBA. Nguyễn Văn Dung Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu Trong môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ đa dạng hiện nay, việc phát triển thị trường ở nước ngoài là yếu tố cân nhắc quan trọng của công ty, để phát triển doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi …

Read More »

Tài Chính Quốc Tế

Tài Chính Quốc Tế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tài Chính Quốc Tế – Nhiều Tác Giả Tài Chính Quốc Tế Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế Chương 2: Chu chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đối …

Read More »

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Dương Hữu Hạnh (MPA – 1973) Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu Rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng …

Read More »

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – PGS. TS Phan Thị Cúc Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Ngày nay rất nhiều ngân hàng cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn cạnh tranh quốc tế. Tiếp cận tài chính từ các nguồn cung cấp hết sức nhanh, nhạy, lưu chuyển nhanh chóng với số …

Read More »

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp

Quản Trị Kinh Doan - Quản Trị Sản Xuất  Tác Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp – MBA. Nguyễn Văn Dung Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp Trong cuộc sống ta thấy ai cũng làm việc và công việc đó thành bại như thế nào là tùy thuộc rất lớn vào một yếu tố rất quan trọng, đó là …

Read More »

Quản Trị Kênh Phân Phối

Quản Trị Kênh Phân Phối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kênh Phân Phối – TS. Trần Thị Ngọc Trang (Chủ biên) – Th.S. Trần Văn Thi Quản Trị Kênh Phân Phối Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó không chỉ thực hiện chức năng lưu thông tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp thoả mãn thực sự …

Read More »

Quản Trị Chiến Lược

Quản Trị Chiến Lược ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Chiến Lược – Nhiều Tác Giả Quản Trị Chiến Lược Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2: Cạnh tranh trong ngành Chương 3: Mô hình hoạch định chiến lược Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5: Phân tích công ty Chương 6: Hoạch định và lựa chọn phương án chiến lược …

Read More »

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng – ThS. Nguyễn Công Bình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp …

Read More »

Phân Tích Thị Trường Tài Chính

Phân Tích Thị Trường Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phân Tích Thị Trường Tài Chính – PGS.TS Lê Văn Tề Phân Tích Thị Trường Tài Chính Việc xác lập trong thực tế một thị trường tài chính hoạt động có hiệu quả, không chỉ là mong muốn mà còn là một yêu cầu bức xúc đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển nền kinh tế. Tuy …

Read More »