Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi

Hài Hước Một Chút Thế Giới Sẽ Khác Đi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi – cuốn sách với nội dung phong phú mà sâu sắc này sẽ giúp các bạn có được cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng của tính hài hước dưới các góc độ, phương diện đánh giá khác nhau, cũng như có them những kĩ năng vận dụng sự hài hước vào trong cuộc sống.

Read More »