Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Chuyện Nhỏ Sài Gòn

Chuyện Nhỏ Sài Gòn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chuyện Nhỏ Sài Gòn – Đàm Hà Phú Chuyện Nhỏ Sài Gòn Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm, màu sắc… mà một khi đã quen hít …

Read More »