Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP – Quý Lâm, Kim Phượng Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP TPP là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với sự tham gia của 12 quốc gia là Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Canada, Mexico, Peru, Chile, …

Read More »

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 – Quí Lâm, Kim Phượng Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 Thuế là công cụ phân bổ trực tiếp, gián tiếp các nguồn tài chính trong xã hội để định hướng sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy tăng …

Read More »

Quy Định Chi Tiết Về Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Và Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Chỉ Định Thầu, Chào Hàng…

Quy Định Chi Tiết Về Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Và Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Chỉ Định Thầu

Quy Định Chi Tiết Về Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Và Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Chỉ Định Thầu, Chào Hàng… – Quí Lâm – Kim Phượng Cuốn sách Quy Định Chi Tiết Về Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Và Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Chỉ Định Thầu, Chào Hàng Cạnh Tranh được biên …

Read More »

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN

Những Tố Chất

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN – ThS. Nguyễn Văn Lập Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan …

Read More »

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự – Lê Văn Lập Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Quả đúng vậy, trong tình hình kinh tế thị trường cạnh …

Read More »

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại ebook pdf/prc/epub/mobi

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại – Qúy Long – Kim Thư Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, có một lực lượng đã dũng cảm, mưu trí và vô cùng gan dạ, nghĩ ra những cách đánh bất ngờ, khiến địch không thể trở tay kịp. …

Read More »

Mưu Trí Xử Lý Người Xưa Theo Binh Pháp Cuộc Sống

Mưu Trí Xử Lý Người Xưa Theo Binh Pháp  Cuộc Sống ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mưu Trí Xử Lý Người Xưa Theo Binh Pháp Cuộc Sống Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau: Phần I. Thành và bại trong cuộc sống – Những cảm nhận nhân sinh Trình bày những tinh hoa xử thế và những cách thức hóa giải khó khăn trong đời sống vật chất cũng như tinh thần …

Read More »