Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Yển Sư (Tập 3)

Yển Sư (Tập 3) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Yển Sư (Tập 3) Yển Sư (Tập 3) là tập có hơi đặc biệt một chút… đúng vậy, nó gần như là một quyển ngoại truyện. Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa, có một đoàn thương buôn trong lúc băng qua sa mạc đã gặp một ốc đảo kì lạ. Quá khát nước, họ đã chạy tới hố …

Read More »

Yển Sư – Tập 1

Yển Sư - Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Yển Sư – Tập 1 Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa, có một đoàn thương buôn trong lúc băng qua sa mạc đã gặp một ốc đảo kì lạ. Quá khát nước, họ đã chạy tới hố nước trên ốc đảo để uống. Tuy nhiên mọi thành viên trong đoàn đều bị thứ ánh sáng huyền ảo lôi …

Read More »

Yển Sư (Tập 4)

Yển Sư (Tập 4) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Yển Sư (Tập 4) Yển Sư (Tập 4) kể rằng từ thời xa xưa, có một đoàn thương buôn trong lúc băng qua sa mạc đã gặp một ốc đảo kì lạ. Quá khát nước, họ đã chạy tới hố nước trên ốc đảo để uống. Tuy nhiên mọi thành viên trong đoàn đều bị thứ ánh sáng huyền ảo …

Read More »

Yển Sư – Tập 2

Yển Sư - Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Yển Sư – Tập 2 Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa, có một đoàn thương buôn trong lúc băng qua sa mạc đã gặp một ốc đảo kì lạ. Quá khát nước, họ đã chạy tới hố nước trên ốc đảo để uống. Tuy nhiên mọi thành viên trong đoàn đều bị thứ ánh sáng huyền ảo lôi …

Read More »