Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945)4 (80%) 1 vote[s] Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945) – Trần Đình Sơn Cuốn sách giới thiệu bộ tranh quý hiếm của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ thời vua Thành Thái cách đây đã 112 năm (vào năm 1902)…

chi tiết
Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945)
4 (80%) 1 vote[s]

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945) – Trần Đình Sơn

Cuốn sách giới thiệu bộ tranh quý hiếm của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ thời vua Thành Thái cách đây đã 112 năm (vào năm 1902) bằng màu nước và bột màu ghi rõ chủ đề bằng tiếng Pháp bên ngoài: Grande tenue de la Cour d’Annam (Đại lễ phục của triều đình An Nam).

Bộ tranh miêu tả rất chi tiết từ kiểu thức đến màu sắc, hoa văn trang trí trên các loại phẩm phục hoàng gia của nhà vua, các hoàng tử, công chúa, phò mã và các quan văn võ, kể cả sắc phục của các đội nhạc công, đội loan giá (khiêng kiệu), đội thượng trà (lo trà nước), thượng thiện (lo nấu ăn) và binh sĩ thuộc nhị thập doanh.

Do vậy, ngày nay bộ tranh độc bản trên trở thành di sản văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phục chế đúng nguyên mẫu các phẩm phục, cũng như giúp các nhà hoạt động sân khấu, điện ảnh, sáng tác văn học tham khảo để miêu tả và thể hiện chuẩn xác trang phục hoàng gia trong các tác phẩm, hoặc dàn dựng các kịch bản của mình.

Related posts

Đại Việt Quốc Thư

iSách

Chính Sử Trung Quốc Qua Các Triều Đại (350 Vị Hoàng Đế Nổi Tiếng)

iSách

Chữ Quốc Ngữ

iSách