Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn4 (80%) 1 vote[s] Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Nhiều Tác Giả Đàng trong thời chúa Nguyễn là một tư liệu lịch sử được tập hợp từ nhiều nguồn, được dịch giả Nguyễn Duy Chính sưu tầm và dịch thuật. Trong lịch sử Việt Nam,…

chi tiết
Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn
4 (80%) 1 vote[s]

Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Nhiều Tác Giả

Đàng trong thời chúa Nguyễn là một tư liệu lịch sử được tập hợp từ nhiều nguồn, được dịch giả Nguyễn Duy Chính sưu tầm và dịch thuật.

Trong lịch sử Việt Nam, Trịnh – Nguyễn phân tranh đã chia cắt đất nước thành 2 vùng gọi là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đến thế kỷ XVII, Đàng Trong đã hoàn toàn thuộc quyền cai trị của Chúa Nguyễn , nhưng đời sống và sinh hoạt của quần chúng vẫn theo những tập quán địa phương, lắm khi rất khác biệt với ngày nay. Đàng Trong gần như trở thành một vương quốc độc lập và có nhiều hoạt động ngoại thương với bên ngoài, với Trung Hoa, với các quốc gia Đông Nam Á và cả với Nhật Bản.

Related posts

Bảo Đại – Vị Vua Cuối Cùng Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam

iSách

Sapiens: Lược sử về loài người

iSách

Bách Khoa Thư Lịch Sử

iSách