Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn4 (80%) 1 vote[s] Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Nhiều Tác Giả Đàng trong thời chúa Nguyễn là một tư liệu lịch sử được tập hợp từ nhiều nguồn, được dịch giả Nguyễn Duy Chính sưu tầm và dịch thuật. Trong lịch sử Việt Nam,…

chi tiết
Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn
4 (80%) 1 vote[s]

Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn – Nhiều Tác Giả

Đàng trong thời chúa Nguyễn là một tư liệu lịch sử được tập hợp từ nhiều nguồn, được dịch giả Nguyễn Duy Chính sưu tầm và dịch thuật.

Trong lịch sử Việt Nam, Trịnh – Nguyễn phân tranh đã chia cắt đất nước thành 2 vùng gọi là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đến thế kỷ XVII, Đàng Trong đã hoàn toàn thuộc quyền cai trị của Chúa Nguyễn , nhưng đời sống và sinh hoạt của quần chúng vẫn theo những tập quán địa phương, lắm khi rất khác biệt với ngày nay. Đàng Trong gần như trở thành một vương quốc độc lập và có nhiều hoạt động ngoại thương với bên ngoài, với Trung Hoa, với các quốc gia Đông Nam Á và cả với Nhật Bản.

Related posts

Bách Khoa Sức Khỏe – Kỹ Năng Sống Khoa Học Để Bảo Vệ Sức Khỏe

iSách

Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Của Việt Nam – Sự Lựa Chọn Lịch Sử

iSách

Chính Sử Trung Quốc Qua Các Triều Đại (350 Vị Hoàng Đế Nổi Tiếng)

iSách