Help us vote Đạo Lý Làm Người – Lý Thạc Đạo Lý Làm Người Đạo lý trong cuộc đời con người cũng giống như chiếc la bàn khi chúng ta đang đi thuyền trên biển. Nếu không có sự chỉ dẫn của nó, con người sẽ mãi chỉ tìm kiếm…

chi tiết
Help us vote

Đạo Lý Làm Người – Lý Thạc

Đạo Lý Làm Người

Đạo lý trong cuộc đời con người cũng giống như chiếc la bàn khi chúng ta đang đi thuyền trên biển. Nếu không có sự chỉ dẫn của nó, con người sẽ mãi chỉ tìm kiếm trong hỗn loạn và mù quáng, không thể tìm được phương hướng chính xác. Nếu hiểu được đạo lý làm người thì trên hành trình của cuộc đời này, bạn sẽ được nhiều hơn và mất ít hơn.

Related posts

Tự Tin Trong Công Việc

iSách

Chicken Soup For The Soul 11 – Vượt Qua Thử Thách Đầu Đời

iSách

Ba Là Bóng Mát Đời Con

iSách