Help us vote Di Sản Hồ Chí Minh – Bác Hồ Với Việc Đọc Và Tự Học – Vũ Dương Thúy Ngà Di Sản Hồ Chí Minh – Bác Hồ Với Việc Đọc Và Tự Học giới thiệu với độc giả người bạn đường tri kỷ của chủ tịch Hồ…

chi tiết
Help us vote

Di Sản Hồ Chí Minh – Bác Hồ Với Việc Đọc Và Tự Học – Vũ Dương Thúy Ngà

Di Sản Hồ Chí Minh – Bác Hồ Với Việc Đọc Và Tự Học giới thiệu với độc giả người bạn đường tri kỷ của chủ tịch Hồ Chí Minh, ấy là sách báo.

Bác Hồ của chúng ta có một tình yêu đặc biệt đối với sách báo và từ rất sớm, ở Người đã hình thành nhu cầu văn hóa về đọc sách báo. Có thể nói, Bác là hiện thân sinh động và cảm động về văn hóa đọc. Đó không chỉ là văn hóa xét về loại hình, thao tác của tư duy và tư tưởng mà còn là một trong những khởi đầu rất quan trọng của văn hóa sống và sáng tạo, văn hóa ở đời và làm người, để suốt đời Ái Quốc – Ái Dân, theo đuổi và thực hiện độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Với Người, đó là lý tưởng, mục tiêu cao quý nhất, là những giá trị thiêng liêng nhất hướng tới Dân và vì Dân.

Related posts

Bách Khoa Thư Lịch Sử

iSách

Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời

iSách

Các Triều Đại Việt Nam

iSách