Help us vote Địa Danh Kháng Chiến Nam Bộ – Nhóm tác giả Nam Bộ là vùng đất mới của Tổ quốc, là nơi ghi dấu những bước chân cuối cùng trong hành trình tiến về phương Nam của những di dân tiên phong từ ba bốn trăm năm trước……

chi tiết
Help us vote

Địa Danh Kháng Chiến Nam Bộ – Nhóm tác giả

Nam Bộ là vùng đất mới của Tổ quốc, là nơi ghi dấu những bước chân cuối cùng trong hành trình tiến về phương Nam của những di dân tiên phong từ ba bốn trăm năm trước… Trong buổi đầu mở cõi ấy, người Việt đã làm cho bản đồ địa lý – văn hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh hơn.

Trong suốt chiều dài lịch sử, cộng đồng các cư dân Nam Bộ ngày càng gắn bó với nhau hơn trong vận mệnh chung của dân tộc, trong nghĩa ụ xây dựng và diệt trừ ngoại xâm. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Nam Bộ đã đứng lên kiên quyết với tinh thần quật khởi vô song. Đó cũng chính là tinh thần Nam Bộ kháng chiến bất diệt trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc.

Cuốn sách tập hợp các bài viết giới thiệu về những địa danh kháng chiến, những “tọa độ” ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từng vùng đất (Phước Long, Tà Thiết, Phước Long, Phú Quốc, Hòn Đất…) đều gắn liền với những chiến công hào hùng và thấm đẫm hy sinh anh dũng của quân dân miền Nam.

Related posts

Napoleon Đại đế

iSách

Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 1)

iSách

Chữ Quốc Ngữ

iSách