Định Vị Văn Chương Việt5 (100%) 1 vote Định Vị Văn Chương Việt – Phong Lê Định Vị Văn Chương Việt Cuốn sách đưa được nhiều sự nhìn nhận, đánh giá, định vị giá trị của một số tác giả tiêu biểu trong dòng chảy văn chương Việt, đồng thời…

chi tiết
Định Vị Văn Chương Việt
5 (100%) 1 vote

Định Vị Văn Chương Việt – Phong Lê

Định Vị Văn Chương Việt

Cuốn sách đưa được nhiều sự nhìn nhận, đánh giá, định vị giá trị của một số tác giả tiêu biểu trong dòng chảy văn chương Việt, đồng thời cũng là sự định vị giữa các khu vực, các bộ phận trong văn học, văn hóa qua một cái nhìn bên trong của một cây đại thụ trong nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam hiện đại: Giáo sư Phong Lê. Đây sẽ là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các thế hệ thầy cô giáo, giảng viên và những người nghiên cứu văn học Việt Nam, những người yêu thích văn học nước nhà…

Cuốn sách bao gồm các phần:

Phần1:

Chủ nghĩa yêu nước trong tiến trình bốn nghìn năm văn học Việt.
Truyện Kiều – đỉnh cao của chủ nghĩa nhân văn.
Hồ Chí Minh với thời hiện đại của dân tộc Việt và văn hoá Việt.
Phần 2

Văn học Việt Nam trước yêu cầu hiện đại hoá và cách mạng hoá và trong đối sách khu vực.
Câu chuyện viết gắn liền với diện mạo văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau 1945.
Văn học trong khát vọng đổi mới cuối thế kỷ XX và nơi đâu là đích đến.

Related posts

Cực Phẩm Gia Đinh (Tập 3B)

iSách

Con Hoang

iSách

Bạn Văn 2

iSách