Saturday , 23 February 2019
Home » Hướng dẫn viết bài và đăng bài tại isach.net

Hướng dẫn viết bài và đăng bài tại isach.net

1. Tạo tài khoản

– Nhấn vào link Register trên góc phải phía trên cùng website

– Nhập username: Là tên dùng để đăng nhập vào Website nên dùng kí tự thường, không viết hoa.

– Nhập email: Là email để nhận mật khẩu và lấy lại mật khẩu khi bị mất.

– Đăng nhập vào Email bạn dùng để đăng ký và mở email có chứa mật khẩu của bạn sử dụng nó cùng username đã dùng ở trên để đăng nhập.

2. Bắt đầu tạo bài viết

Đăng nhập vào Website bằng cách nhấn vào link Login trên góc phải phía trên cùng website.

Nhập username và mật khẩu bạn đã đăng ký ở bước 1.

Sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy bảng điều khiển như sau:

Thêm bài viết mới tại Website Mê Đọc Sách
Thêm bài viết mới tại Website Mê Đọc Sách

Tại menu Post nhấn Add New. Màn hình Soạn thảo bài viết sẽ hiện ra.

Khung soạn thảo bài viết Website Mê Đọc Sách
Khung soạn thảo bài viết Website Mê Đọc Sách

Enter title here: Nhập tiêu đề cho bài viết.

Add Media: Chèn hình ảnh từ link hoặc upload hình ảnh lên Website.

Khung soạn thảo: Nhập nội dung bài viết và định dạng như bạn đang sử dụng Microsoft Word.

Source Article: Tên bài viết nguồn

Source Link: Link bài viết gốc nếu bạn copy

Nút Submit For Review: Sau khi hoàn thành các bạn chỉ cần nhấn nút này để Ban Quản Trị duyệt bài và đăng bài. Các tùy chỉnh thiết lập khác bạn vui lòng không chỉnh sửa và thiết lập.

Bài viết của bạn sẽ được duyệt trong vòng 4 giờ và sẽ được đăng tải trên Website nếu được duyêt.

Tham khảo trước khi đăng bài: