Saturday , 20 October 2018
Home » Kiến thức (page 5)

Kiến thức

Kiến thức tổng hợp từ những trang sách hay nhất. Kiến thức hữu ích áp dụng ngay vào công việc và học tập.

Nguyên lý 80/20 là gì?

Nguyên lý 80/20

Theo Nguyên lý 80/20, luôn sẵn có một sự chênh lệch nội tại giữa nhân và quả, gieo và gặt cũng như nỗ lực và thành quả. Thông thường nhất, những nguyên nhân và nỗ lực này có thể chia thành hai loại: Loại đa số, có ảnh hưởng rất nhỏ.

Read More »