Help us vote Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại – Đinh Việt Hòa, Hoàng Trung Dũng, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Thái Hưng, Đinh Minh, Đinh Hồng Long Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương…

chi tiết
Help us vote

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại – Đinh Việt Hòa, Hoàng Trung Dũng, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Thái Hưng, Đinh Minh, Đinh Hồng Long

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại (Tái Bản) được chắt lọc từ những tư tưởng, những kinh nghiệm lãnh đạo của rất nhiều những người đã dành nhiều năm nghiên cứu và thực thi sứ vụ lãnh đạo sẽ cung cấp cho những nhà lãnh đạo tương lai, những người khát khao trở thành lãnh đạo, những người đang là lãnh đạo và những nhà lãnh đạo kỳ cựu, những lý thuyết nền tảng và nâng cao về nghệ thuật lãnh đạo hiện đại, cách xử lý những tình huống nan giải và những vấn đề đang thách thức tổ chức hiện nay.

Thêm vào đó cuốn sách tập trung làm rõ cách giải quyết những vấn đề quan trọng của tổ chức như cách dùng người, tập hợp được đội ngũ nhân sự tốt đáp ứng yêu cầu công việc, cách kết nối con người nhằm mang tới hiệu quả tối ưu, bên cạnh đó là yêu cầu hình thành nên bản sắc văn hóa cho doanh nghiệp và sự đổi mới thường xuyên trên cơ sở kế hoạch tầm nhìn chiến lược để thích ứng với thời cuộc. Giáo trình bao gồm 2 phần được chia thành 8 chương và những tình huống lãnh đạo đương đại.

Chương 1: Lãnh đạo và sự khác biệt. Chương sách tập trung về những vấn đề liên quan đến bản chất của một nhà lãnh đạo, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý, cũng như phong cách của một nhà lãnh đạo.
Chương 2: Khối óc và trái tim của lãnh đạo. Chương sách tập trung phân tích năng lực của một nhà lãnh đạo.
Chương 3: Phẩm chất cá nhân lãnh đạo và tư duy ra quyết định quản trị. Chương sách tiếp tục phân tích về phẩm chất của nhà lãnh đạo và từ đó đi sâu và phân tích ảnh hưởng trong quyết định của lãnh đạo.
Chương 4: Tầm nhìn và định hướng chiến lược. Chương sách tập trung phân tích về lãnh đạo chiến lược và xây dựng tầm nhìn chiến lược đối với tổ chức.
Chương 5: Tập hợp và tổ chức con người. Con người là tài sản quý nhất của nhà lãnh đạo. Tuy nhiên tài nhưng cần phải hợp.
Chương 6: Lãnh Ðạo Nối Kết. Tổ chức không thể thực thi tầm nhìn lãnh đạo nếu không có kết nối. Chính vì thế lãnh đạo phải có phương thức kết nối hiệu quả.
Chương 7: Văn hóa tổ chức – phần mềm tư duy. Văn hóa tạo cho con người gắn kết với nhau và văn hóa của tổ chức phần lớn do lãnh đạo tạo ra.
Chương 8: Lãnh Ðạo Sự Thay Ðổi. Thế giới thay đổi, tổ chức phát triển bền vững, chính vì thế lãnh đạo luôn phải hài hòa được cả hai.

Related posts

21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo

iSách

Điều Ý Nghĩa Nhất Trong Từng Khoảnh Khắc Cuộc Đời (The One Thing)

iSách

Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

iSách