Help us vote Lý Thuyết – Bài Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng – PGS.TS. Trương Thị Hồng Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng Nội dung sách Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán…

chi tiết
Help us vote

Lý Thuyết – Bài Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng – PGS.TS. Trương Thị Hồng

Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng

Nội dung sách Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực Kế Toán Ngân Hàng Thương Mại. Trong những phần có liên quan đến Kế toán tại Ngân Hàng Nhà Nước, sách cũng có đề cập nhưng không quá chi tiết, tránh sự nhầm lẫn về số hiệu tài khoản của hệ thống Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại.

Nội dung sách bao gồm lý thuyết và bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm thuộc các đề mục:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Chương 6: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong ngân hàng

Chương 7: Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ vàng và thanh toán quốc tế

Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng

Related posts

21 Bí Mật Của Những Nhà Diễn Thuyết Tài Ba Nhất Lịch Sử

iSách

10 Lời Khuyên Khởi Nghiệp

iSách

Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng

iSách