Help us vote Mở Rộng Tâm Trí Để Tiếp Nhận Cuộc Đời – Catherine Porider Mở rộng tâm trí để tiếp nhận cuộc đời, Catherine Ponder thuyết phục chúng ta rằng, yếu tố tâm lý giữ một vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng và mang đậm màu sắc…

chi tiết
Help us vote

Mở Rộng Tâm Trí Để Tiếp Nhận Cuộc Đời – Catherine Porider

Mở rộng tâm trí để tiếp nhận cuộc đời, Catherine Ponder thuyết phục chúng ta rằng, yếu tố tâm lý giữ một vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng và mang đậm màu sắc tâm linh.

Những câu chuyện trích dẫn trong sách minh chứng cho quan điểm của tác giả: Những người mong muốn sự thịnh vượng trong kinh doanh và trong cuộc sống đều cần có một niềm tin sâu sắc vào điều thiện và sự rộng mở của tâm hồn.

Related posts

Trường Học Danh Nhân Thế Giới – Danh Nhân Thúc Đẩy Sự Tiến Bộ

iSách

Ngày Mới Nhẹ Nhàng

iSách

Liễu Phàm Tứ Huấn

iSách