Help us vote Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai – Hoàng Tuấn Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai Sách dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các giàm đốc điều hành công ty , và những bạn trẻ có mong ước…

chi tiết
Help us vote

Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai – Hoàng Tuấn

Nắm Bắt Các Cơ Hội Kinh Doanh Trong Tương Lai

Sách dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các giàm đốc điều hành công ty , và những bạn trẻ có mong ước trở thành lãnh đạo giỏi trong tương lai.

Sự thành công vững chắc và lâu dài trong kinh doanh, một nhà lãnh đạo giỏi cần phải biết cảnh giác trước những gì có thể xảy ra trong tương lai, từ đó nằm bắt các cơ hội kinh doanh mới mẻ nhằm mở ra những ưu thế mới cho công ty, thu hút những khách hàng tiềm năng và mở rộng thị phần.

Sách cũng dành cho những người mong muốn đưa công ty mình trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực ngành nghề của mình để bước những bước tiến vững chắc trên con đường kinh doanh.

Related posts

GAM7 Book No 3: Viral – Lan Truyền

iSách

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo

iSách

Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn

iSách