Help us vote Năm Câu Hỏi Quan Trọng Nhất Đối Với Mọi Tổ Chức – Nhiều Tác Giả Năm Câu Hỏi Quan Trọng Nhất Đối Với Mọi Tổ Chức Trong cuốn sách này nhà quản trị học Peter F.Drucker cùng các đồng sự của mình sẽ giúp các nhà lãnh…

chi tiết
Help us vote

Năm Câu Hỏi Quan Trọng Nhất Đối Với Mọi Tổ Chức – Nhiều Tác Giả

Năm Câu Hỏi Quan Trọng Nhất Đối Với Mọi Tổ Chức

Trong cuốn sách này nhà quản trị học Peter F.Drucker cùng các đồng sự của mình sẽ giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và doanh nhân tìm được câu trả lời mang tính định hướng đối với 5 vấn đề tối quan trọng trong tổ chức hay công ty của họ: sứ mạng, khách hàng, giá trị, kế hoạch hành động của một tổ chức bất luận là phi lợi nhuận hay kinh doanh.

Related posts

Mỗi Ngày Một Bài Học

iSách

Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại

iSách

Du Hành Trong Thế Giới Sáng Tạo

iSách