Help us vote Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng – Hồng Phương Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh Phần thứ hai: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Phần…

chi tiết
Help us vote

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng – Hồng Phương

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Phần thứ hai: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Phần thứ ba: Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp

Phần thứ tư: Chiến lược cạnh tranh mang lại thành công cho doanh nghiệp.

Related posts

Kỹ Năng Mềm – Tạm Biệt Nhé Tính Lười Biếng

iSách

Mưu Hèn Kế Bẩn Nơi Công Sở

iSách

Dạy Con Làm Giàu (Tập 8) – Để Có Những Đồng Tiền Tích Cực

iSách