Help us vote Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng – Hồng Phương Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh Phần thứ hai: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Phần…

chi tiết
Help us vote

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng – Hồng Phương

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Phần thứ hai: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Phần thứ ba: Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp

Phần thứ tư: Chiến lược cạnh tranh mang lại thành công cho doanh nghiệp.

Related posts

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way

iSách

Đừng Say Điệu Nhảy

iSách

Bí Quyết Của Các Tỷ Phú Tự Thân Lập Nghiệp

iSách