Help us vote Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Do Thái – Minh Tân Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Do Thái Ngày nay, người Mỹ có một câu nói rất nổi tiếng rằng: “Tiền của nước Mỹ đặt trong túi của người Do Thái”… Với trí tuệ phi phàm…

chi tiết
Help us vote

Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Do Thái – Minh Tân

Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Do Thái

Ngày nay, người Mỹ có một câu nói rất nổi tiếng rằng: “Tiền của nước Mỹ đặt trong túi của người Do Thái”… Với trí tuệ phi phàm của mình, người Do Thái đã thành công trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Cuốn sách sẽ giúp các bạn hiểu hơn về một dân tộc đặc biệt trên thế giới này, tìm hiểu những kế sách kinh doanh của họ, lấy đó làm bài học và tài liệu tham khảo cho mình.

Related posts

Mọi Điều Bạn Biết Về Kinh Doanh Đều Sai

iSách

Hành Trình Đến Thành Công Của Tuổi Trẻ

iSách

Quản Lý Dự Án – 24 Bài Học Để Giúp Bạn Thành Công Mọi Dự Án

iSách