Help us vote Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả – Larry Bossidy, Ram Charan Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả Larry Bossidy là một trong số những nhân vật được hâm mộ với nhiều tác phẩm được ưa chuộng. Còn…

chi tiết
Help us vote

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả – Larry Bossidy, Ram Charan

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả

Larry Bossidy là một trong số những nhân vật được hâm mộ với nhiều tác phẩm được ưa chuộng. Còn Charan là một nhà tư vấn nổi tiếng cho các nhà lãnh đạo và quản lý, nhất là việc nêu rõ nguyên nhân của sự thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp. Kết quả là hiện nay đã được rất nhiều đọc giả hưởng ứng. Bởi lẽ nó cho thấy sự thành công to lớn không chỉ trong mơ ước.

Sách được trình bày rõ ràng về nội dung và hình thức gồm 12 chương gói gọn trong 3 phần:

Tại sao sự thực thi là cần thiết

Các khối thiết tạo của sự thực thi

Ba tiến trình cốt lõi của sự thực thi.

Related posts

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế

iSách

Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái

iSách

Công Thức Thành Công Của Doanh Nhân

iSách