Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh

Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh – Michael C. Jackson Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh gồm những nội dung chính như sau: Lời nói đầu Lời giới thiệu Phần 1: Cái nhìn tổng thể và cách thực hành theo hệ thống Chương 1: Ngôn ngữ theo hệ thống Chương 2: Cách …

Read More »