Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Tiền Tệ Ngân Hàng

Tiền Tệ Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiền Tệ Ngân Hàng – PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Tiền tệ Ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế tài chính ở Việt Nam. Tiền Tệ Ngân Hàng với nội dung bao gồm 9 chương được trình bày theo văn phong …

Read More »

Tài Chính Quốc Tế

Tài Chính Quốc Tế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tài Chính Quốc Tế – Nhiều Tác Giả Tài Chính Quốc Tế Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế Chương 2: Chu chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đối …

Read More »