Saturday , 15 December 2018
Home »

Blog Archives

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia – TS. Phan Thị Nhi Hiếu Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia Quá trình toàn cầu hóa được diễn ra nhanh chóng dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, đặc biệt là sự phát triển của công ty đa quốc gia. …

Read More »

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN

Những Tố Chất

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN – ThS. Nguyễn Văn Lập Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan …

Read More »

Nguyên Lý Kế Toán (Tóm Tắt Lý Thuyết – Bài Tập)

Nguyên Lý Kế Toán (Tóm Tắt Lý Thuyết - Bài Tập) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nguyên Lý Kế Toán (Tóm Tắt Lý Thuyết – Bài Tập) – PGS.TS. Võ Văn Nhị Nguyên Lý Kế Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Các bài tập được soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học …

Read More »