Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Chiếc Lá Thuộc Bài (Tủ Sách Tuổi Hoa – Hoa Xanh)

Chiếc Lá Thuộc Bài (Tủ Sách Tuổi Hoa - Hoa Xanh) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiếc Lá Thuộc Bài (Tủ Sách Tuổi Hoa – Hoa Xanh) – Nguyễn Thái Hải Chiếc Lá Thuộc Bài (Tủ Sách Tuổi Hoa – Hoa Xanh) Trong cuốn Sài Gòn chuyện đời của phố 3, tác giả Phạm Công Luận có kể về Tủ sách Tuổi Hoa – món ăn tinh thần của thanh thiếu niên thế hệ sống ở …

Read More »

Thị Trường Tài Chính

Thị Trường Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thị Trường Tài Chính – PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn Thị Trường Tài Chính Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế. Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị …

Read More »

Quản Trị Chiến Lược

Quản Trị Chiến Lược ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Chiến Lược – Nhiều Tác Giả Quản Trị Chiến Lược Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2: Cạnh tranh trong ngành Chương 3: Mô hình hoạch định chiến lược Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5: Phân tích công ty Chương 6: Hoạch định và lựa chọn phương án chiến lược …

Read More »

Phân Tích Thị Trường Tài Chính

Phân Tích Thị Trường Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phân Tích Thị Trường Tài Chính – PGS.TS Lê Văn Tề Phân Tích Thị Trường Tài Chính Việc xác lập trong thực tế một thị trường tài chính hoạt động có hiệu quả, không chỉ là mong muốn mà còn là một yêu cầu bức xúc đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển nền kinh tế. Tuy …

Read More »

Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nguyên Lý Kế Toán – Nhiều Tác Giả Nguyên Lý Kế Toán Chương 1: Bản chất, đối tượng và phương pháp của kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4: Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết Chương …

Read More »