Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 – Quí Lâm, Kim Phượng Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014 Thuế là công cụ phân bổ trực tiếp, gián tiếp các nguồn tài chính trong xã hội để định hướng sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy tăng …

Read More »

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp

Quản Trị Kinh Doan - Quản Trị Sản Xuất  Tác Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp – MBA. Nguyễn Văn Dung Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp Trong cuộc sống ta thấy ai cũng làm việc và công việc đó thành bại như thế nào là tùy thuộc rất lớn vào một yếu tố rất quan trọng, đó là …

Read More »