Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Trị Kênh Phân Phối

Quản Trị Kênh Phân Phối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kênh Phân Phối – TS. Trần Thị Ngọc Trang (Chủ biên) – Th.S. Trần Văn Thi Quản Trị Kênh Phân Phối Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó không chỉ thực hiện chức năng lưu thông tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp thoả mãn thực sự …

Read More »

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng – ThS. Nguyễn Công Bình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp …

Read More »